Misyonumuz

Misyonumuz

Heal İstanbul’da, bütüncül danışmanlık hizmetleri, doğal terapiler ve pratik eğitimler sunarak, danışanlarımızın iyileşme süreçlerine en etkili şekilde yardımcı olmayı, karmaşık rahatsızlıkların çözümlerine yönelik basit, doğal ve bütüncül alternatifleri yönünde farkındalık oluşturmayı, mükemmel sağlıklarına kavuşma süreçlerinde  yapmaları gereken yaşam tarzı değişikliklerini hayata geçirmelerine rehberlik etmeyi amaçlıyoruz.     

İnanıyoruz ki insan bedeni, zihni ve ruhu, özünde enerji ve bilinçten ibaret olan ayrılmaz bir bütündür.  Bunun ötesinde, insanoğlu doğaya hem derinden bağlı, hem de muhtaçtır. Doğa da bizimle aynı yaşam enerjisi, aynı temel unsurlar ve aynı evrensel bilinçten oluşmuştur ve her zaman bizim temel beslenme, ilham ve şifa kaynağımız olacaktır.  Tüm hastalıklar, bedensel, zihinsel ve ruhsal varlığımızın farklı kademeleri arasındaki uyumsuzlukların ve aynı zamanda birey ile doğanın döngüsel hareketleri arasındaki uyumsuzlukların sonucu olarak da yorumlanabilir.   

İnsanoğlunun bütüncül doğasını temel alarak, sadece belirli sağlık sorunlarına yönelik değil, aynı zamanda ideal metabolizma ve kiloya, güçlü bir bağışıklık sistemine, dengeli bir enerjiye, berrak, sakin ve olumlu bir zihin haline erişmenizi sağlayacak entegre bir hizmet ağı sunuyoruz. Uygulamalarımız, hastalık teşhis ve tedavisine değil, kökten yukarı bir bütün olarak sağlıklı bir sistemin yeniden oluşturulmasına, kişinin bedensel, zihinsel ve ruhsal açıdan bir bütün olarak iyileşmesini desteklemeye odaklanmaktadır. Kişinin tedavi sürecine aktif katılımı; yani kendisine önerilen belirli beslenme ve yaşam tarzı değişikliklerini hayata geçirmesi ve kendi-kendini tedavi amaçlı egzersizlerini düzenli olarak yapma konusundaki gayreti, istenen sonuçlara en kısa sürede ulaşmak açısından büyük önem taşımakta ve belirleyici olmaktadır.