Meridyen Terapisi Nedir?

Meridyen Terapisi Nedir?
Meridyen Terapisi (MT), özel bir enerji dengeleme sistemidir. Meridyenler, insanın beden, zihin ve ruhsal bütünlüğünü kapsayan, ve fonksiyonlarının tümünün dayandığı, son derece organize bir enerji ve bilinç akış ağıdır.

Meridyen Terapisi (MT), özel bir enerji dengeleme sistemidir. Meridyenler, insanın beden, zihin ve ruhsal bütünlüğünü kapsayan, ve fonksiyonlarının tümünün dayandığı, son derece organize bir enerji ve bilinç akış ağıdır.  Meridyenler, ruh, zihin ve beden bütünlüğünün gerçek temsilidir.  Tüm hastalıkların temelinde, meridyenlerimizdeki enerji ve bilinç akışındaki dengesizlikler, tıkanıklıklar ve zayıflıklar yatar. Tüm hastalıkların iyileşmesi de ancak meridyenlerin akışların ahenginin tekrar kazanılması ile mümkündür.

 

Geleneksel Çin Tıbbı’ndan türediği için, MT akupunktur ile aynı teorik ve bilimsel temelleri paylaşır. Ne var ki, Japonya’daki gelişim süreci içinde, akupunkturdan pek çok açıdan farklılaşmış, iğnelerin kullanımı çok azaltılmış veya tamamen bırakılmıştır. Şifacılar, meridyen enerjisinin durumunu hissetmede ve değerlendirmede ustalaştıkça ve buldukları dengesizlik ve uyumsuzlukları iğnelerden daha hassas ve nazik yöntemler kullanarak düzeltme becerisini geliştirdikçe, iğneler gereksiz bulunmuştur. 

 

Seanslarda en çok uygulanan metod, bedendeki belirli enerji etkileşim noktalarına el ve parmaklarla yapılan teması içerir.  Ek olarak gümüş bazı gereçlerle temas, mıknatıs, ısı, kupa, basınç ve bitki özü yağları uygulamaları da kullanılabilir.  Meridyen enerjisindeki dengesizlik ve uyumsuzlukların tanısı için kullanılan metodlar, nabzı dinleme, karnın elle muayenesi, yüz ve dilin görsel olarak incelenmesi, ve rahatsızlığın semptom ve belirtilerinin değerlendirilmesini içerir.  Bu yöntemleri kullanarak, terapist meridyenlerdeki dengesizlikleri bulur ve ahengi yeniden sağlar. 

 

Vurgulanmalıdır ki, meridyen terapisi, hastalık tedavi etmek çabasında değildir.  Bilinç, odaklandığı şeyin gerçekliğini güçlendirir, bu yüzden de hastalığın kendisi, bilincin odak merkezi olmamalıdır.   Konvansiyonel tıbbın düştüğü belki de en büyük hata budur. Meridyen terapisi, kişinin derinde kim olduğuna yönelir, ve bunu referans alarak, kişinin varlığının temelini oluşturan yaşam enerjisi ve bilinç ağının bozulmuş ahenk ve dengesini yeniden sağlar.  Yani MT, mükemmel sağlığın tekrar kökten dışa ışımasını sağlayan bir yaşam bilimi ve sanatıdır.