Meridyen Terapisi Nasıl İşler

Meridyen Terapisi Nasıl İşler
Hem Geleneksel Çin Tıbbı, hem de Ayurveda’ya göre insanoğlunun tüm beden-zihin fizyolojisinin temelini, içinden sürekli ve kontrollü bir şekilde yaşam enerjisi ve bilincin aktığı karmaşık fakat son derece organize bir yol ağı oluşturur.

Hem Geleneksel Çin Tıbbı, hem de Ayurveda’ya göre insanoğlunun tüm beden-zihin fizyolojisinin temelini, içinden sürekli ve kontrollü bir şekilde yaşam enerjisi ve bilincin aktığı karmaşık fakat son derece organize bir yol ağı oluşturur.   Bu yollar, taşıdıkları enerji ve bilgi türüne ve beden içindeki derinliklerine göre meridyenler, kanallar ve damarlar olarak ayrılırlar. Bu ağın kendisi, anatomik olarak bulunamasa da, anatomi ve fizyolojimizin fiziksel unsurları, bu enerji ve bilinç ağının oluşturduğu altyapıyı takip ederek gelişirler. 

Onlar, bedendeki birincil, en hızlı ve etkili iletişim yollarıdır.  Bedenin tüm fizyolojik sistemleri, dokuları ve organları, bu ağ ile bağlanmıştır.  Bu ağ sayesinde beden, zihin ve ruh bir tam bir bütün olarak işler.  Bu ağın en dışarıdaki katmanına "meridyenler” denir.  Bunlar, insanın iç enerjileriyle dış dünyanın enerjilerinin etkileşim alanlarıdır.  Geleneksel Çin Tıbbı’nda denir ki: "Meridyenler sayesinde içeride ne oluyorsa dışarıdan görünür, ve dışarıdan ne yapılırsa içeriyi etkiler.”     

Meridyenler boyunca, bedenin içi ile dışı arasında enerji etkileşiminin daha direk olduğu bazı noktalar vardır.  Bu noktalar, karmaşık bir elektrik devresinin sigorta kutuları gibi ulaşılabilir yerlere yerleştirilmiştir ve enerjinin akışını kontrol ederler. Enerji akışı bir bölgede aşırı artar veya yetersiz kalırsa sigorta gibi atabilir veya kilitlenirler.  Bu yüzden biz bunlara "enerji güvenlik kilitleri” de deriz. Bu noktalardan biri kilitlendiğinde, onun bağlı olduğu tüm meridyenin enerjisi ve onunla yakın bağlantılı diğer meridyenler, ayrıca noktanın bulunduğu alan bu tıkanıklıktan etkilenir.  Bu, dengesizliğin başlangıcıdır.  Eğer tedavi edilmezse, bu dengesizlik zaman içinde, bağlantılı dokuların ve organların, işlevlerine devam etmek, arınmak ve yenilenmek için ihtiyaçları olan yaşam enerjisinden mahrum kalmalarına ve dolayısıyla hastalığın oluşmasına sebep olur. 

Bu süreci tersine döndürmek için, tam olarak hangi meridyenlerin, ne şekilde dengelerini yitirdiklerini, ve üzerlerindeki hangi noktaların kilitlendiğini tespit etmemiz, ve bu noktalardaki enerji akışını açarak dengeyi tekrar sağlamamız gerekir. Eğer bir hastalık hali oluşmuşsa bile, ne kadar ciddi olursa olsun, bedenin çabuk ve tamamen iyileşebilmesi için ihtiyacı olan en önemli yardım, yaşam enerjisi ve bilincin mahrum kalmış bölgelere yeniden ulaşmasının sağlanmasıdır.